Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage

Articles from 81/2021 are now published digitally

http://www.bebyggelsehistoria.org/issues/

Latest issue 82/2021

Table of contents

Kulturmiljöer – en oersättlig del av vår existens eller en ondöig barlast?, av Alexandru Babos, Emilie Karlsmo och Anna Micro Vikstrand

Articles

Norrbottens riksintressemiljöer i förändring. Stadsmiljöer Piteå, Svartöstaden, Malmberget-Koskullskulle och Kiruna 1970-2020, av Jennie Sjöholm och Anna Elmén Berg

Juridiken och praktiken – energifrågor och hantering av kulturvärden i planerings- och byggprocesser, av Mia Geijer, Anna Christiernsson och Melina Malafry

Historia och kulturarv i Mälaräng – föreställningar om det förflutna i samtida stadsplanering, av Lucas Rabnor

Välfärdssamhällets vardagslandskap under press, av Catharina Nolin

Essay

Cultural Heritage and the regeneration of nature – collision or collaboration?, av Klaus Höjbjerg

Idea & debate

Värna kulturarvet i planeringen, av Kristina Berglund

Reports

Kulturmiljö i fokus på Trafikverket – hanteringen av kulturmiljövärden i väg- och järnvägsprojekt, av Nina Karlsson, Ylva Stenqvist Millde, Patrik Söderman, Jan Ottander, Ann-Christin Burman och Pia Nilsson

Reviews

Rebecka Millhagen Adelswärd, Monument, minne, museum. Stockholms slott under det låmga 1900-talet, av Magnus Olausson.

Mattias Legnér, Värden att värna. Kulturminnesvård som statsintresse i Norden vid tiden för andra världskriget, av Stefan Bohman

Roine Wiklund och Curt Persson, Luleå. De första 400 åren, av Sven Lilja

Eva Lindqvist Sandgren, Birgittinerna och deras bilder. En studie av bild, rum och betraktare i Vadstena klosterkyrka omkring år 1500, av Mia Åkestam.

Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage

Published by Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Number of years in publication: 35
Publication: two issues a year
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab

Bebyggelsehistorisk tidskrift is a Nordic forum for research and debate on the history of the built environment. Our publication languages are Swedish, Danish, Norwegian and English. The journal views the history of the built environment with a broad perspective, from a starting point of how people have shaped and acted in built and created environments. BHT presents the latest research on the history of the built environment, and also provides a forum for discussing the discipline in practice when buildings and heritage environments are being conserved.

The periodical is the Nordic region’s leading academic journal on the history of the built environment.

Peer Review Policy
Each published academic article is assessed by the editorial board, and by two anonymous referees in a double-blind peer review.

Subscribe online: http://bht.bokorder.se