Välkomen på årsmöte torsdag 8 juni

Antingen på plats på Centrum för Näringslivshistoria, eller via zoom. Årsmötet föregås av föreläsningen ”Slotts- och herrgårdsmuseer i Sverige igår, idag, och i framtiden” av Göran Ulväng kl. 17:00.

Kallelse till årsmöte BHT 2022 (2023)

Dagordning årsmöte 2023 | Förslag till budget 2023 | Bokslut 2022 | Verksamhetsberättelse 2022 BHT

Artiklar Nummer 83/2022 nu publicerade digitalt

https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-505543

Aktuellt nummer 84/2023

I detta nummer:

Artiklar

Hemma hos Le Corbusier i Paris och på översvämningsängarna längs Mån
av Olof Holm & Magnus Källström

Visionären Le Corbusiers egna hem
– en rumslig gestaltning av arkitektens modernistiska ideal och radikala persona
av Anna Ingemark

Stadsplanen över Piteå från 1667
Ett verk av lokalt eller internationellt intresse?
av Anna Elmén Berg 

Översvämningsängar längs med Ätran och Emån 1690–1750
Om ängstyper, jordar och avkastning i hö
av Oscar Jacobsson

Aktuellt

Byggnadsanknuten offentlig konst som del av 1900-talets kulturmiljöer
av Cathrine Mellander Backman

Recensioner

Anna Lindgren, Staten som trädgårdsmästare. Järnvägens planteringar från natursköningskonst till testamente av Göran Ulväng

Joakim Wehlin, Susanne Cassé & Marina Andersson (red.), Samiska spår. Dalarna – Gävleborg – Västmanland av Ingvar Svanberg

Erik Lindberg, Välfärdens vägar. Organiseringen av vägunderhållet i Sverige 1850–1944 av Henrik Ranby

Sten Rentzhog, Kulturarav och museer: Femtio år med kulturpolitikens styvbarn av Richard Pettersson

BHT:s alla artiklar digitaliserade och sökbara i DIVA 

Under de 40 år som BHT har utkommit har det publicerats 560 vetenskapliga artiklar i tidskriften utöver ett stort antal essäer, debattartiklar och recensioner. Nu är alla dessa digitaliserade och sökbara i DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och därmed åtkomliga för var och en. Gå in via www.diva-portal.org och sök på ”Bebyggelsehistorisk tidskrift” och förundras över hur mycket intressant, klokt och tänkvärt det har skrivits om de nordiska ländernas bebyggelse och landskap! I en snar framtid kommer även samtliga nummer och artiklar att vara sökbara via vår hemsida www.bebyggelsehistoria.org .   

Digitaliseringen har möjliggjorts genom ett generöst stöd från Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning (http://www.brandverket.se/) medan mycket av det praktiska arbetet utförts av personal på Riksarkivet, särskilt av Olof Karsvall, expert på digitalisering av källmaterial, samt studenten Linnea Rönn, som hjälpt till att lägga in information om varje artikel efter på förhand gjorda mallar. Christer Lagvik på Uppsala universitetsbibliotek har varit behjälplig med uppladdningen av nummer och artiklar.

Såväl hela nummer som artiklar publiceras i DIVA sex månader efter att den tryckta tidskriften utkommit. Redaktionen avser att även fortsättningsvis försöka ge ut tidskriften i tryckt format också för att på så sätt nå läsare utan tillgång till bredband eller som uppskattar att läsa en tryckt version.

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Publiceras av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 35
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab
Prenumeration: http://bht.bokorder.se

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.