Indexering

Tidskriften är indexerad i BTJ Artikelsök, Art & Architecture Index (EBSCO, fr o m 2009), Art & Architecture Index Complete (EBSCO, fr om 2009, artiklar i fullängd), IBA International Bibliography of Art, Avery Index to Architectural Periodicals (stort antal artiklar i fullängd).