Redaktion

Redaktionskommittén utgörs av styrelsen för Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift.

Ordförande:

Mia Geijer, FD, Enheten Plan och Kultur, Länsstyrelsen Örebro län

Vice ordförande:

Jennie Sjöholm, FD, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet

Ordinarie ledamöter:

Olof Holm, FD, Riksdagsbiblioteket, Stockholm
Magnus Källström, Docent, Riksantikvarieämbetet
Anders Houltz, Docent, Centrum för Näringslivshistoria
Maja Willén, FD, konstvetare, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Mattias Legnér, Professor, Kulturvård – Campus Gotland, Uppsala universitet

Suppleanter:

Ann-Cathrine Eriksson, FD, Umeå universitet
Linda Qviström, FD, Upplandsmuseet, Uppsala
Anna Micro Vikstrand, FD, Linnéuniversitetet
Anders Franzén, FD, Jönköpings läns museum
Alexandru Babos, FD, stadsantikvarie, Linköping
Cathrine Mellander Backman, FD, Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet
Patrik Olsson, FD, Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Advisory Board

Frode Iversen, FD, Kulturhistorisk museum, Oslo, Norge
Ulla Kjaer, FD, Nationalmuseum, Köpenhamn, Danmark
Lena Liepe, Professor, Linnéuniversitetet, Växjö
Svava Riesto, Associate professor, Köpenhamns universitet, Danmark
Renja Suominen-Kokkonen, FD, Helsingfors universitet, Finland
Mia Åkerfelt, FD, Åbo Akademi, Finland